Zajęcia dodatkowe

 1. Zajęcia taneczne

  Podczas zajęć tanecznych każde dziecko będzie miało możliwość poznania różnych form, technik i styli tanecznych, adekwatnych do grupy wiekowej. Rozciąganie w technice tańca jazzowego, podstawy baletu, dynamika tańca nowoczesnego (disco-dance, hip-hop), to tylko niektóre elementy zajęć. Najważniejsza jest bowiem zabawa ...

  Czytaj więcej
 2. Zestaw ćwiczeń Paula Dennisona

  Ćwiczenia te prowadzone są 3 razy w tygodniu i mają na celu integrację obu półkul mózgu , czego efektem może być np.: płynne czytanie lub poprawa koncentracji. Działania kinezjologii  edukacyjnej powodują dość szybkie i długotrwałe zmiany, poprzez rzeczywiste budowanie powiązań ...

  Czytaj więcej
 3. Język angielski

  Nauka angielskiego jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dzieci poznają język, którym posługuje się pół świata poprzez zabawę (taniec i śpiew), uczą się kolorów, nazw części ciała, zwrotów, słów i wyrażeń przydatnych w codziennym życiu. Stawiamy na praktyczne wykorzystanie zdobytej ...

  Czytaj więcej
 4. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

  Gimnastyka korekcyjna ma do spełnienia szereg celów. Najważniejsze z nich to skorygowanie istniejących zaburzeń ciała a także niedopuszczenie do powstania wady postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu. Prowadzone zajęcia gimnastyki korekcyjnej są specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, w których ...

  Czytaj więcej
 5. Zajęcia rytmiczno – muzyczne.

  Dziecko, które od najmłodszych lat jest umuzykalniane staje się wrażliwym i świadomym odbiorcą muzyki. Wprowadzenie instrumentów oraz tańca do zajęć rytmiczno – muzycznych sprawia, iż dzieci stają się wrażliwymi odbiorcami dźwięku i rytmu, które to wyzwalają w nich ekspresję i ...

  Czytaj więcej
 6. Zajęcia artystyczne

  Zajęcia artystyczne to układ zaprojektowanych działań dla dzieci przedszkolnych mający na celu rozwijanie i wyrównywanie poziomu analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej i sprawności manualnej. Podczas zajęć stosujemy min: Ćwiczenia usprawniające manualnie (układanie z koralików, klocków, patyczków, z ...

  Czytaj więcej
 7. Karate

  Zajęcia dostosowane są do możliwości fizycznych i psychicznych dzieci w wieku 2-6 lat. Karate jest jedną z najbardziej ogólnorozwojowych dyscyplin sportu wpływających na harmonijny rozwój ciała ludzkiego. Szczególny nacisk podczas zajęć kładziony jest na rozwój koordynacji ruchowej, co ma pozytywny ...

  Czytaj więcej
 8. Nauka czytania i pisania Metodą Dobrego Startu

  Zasadniczą rolę odgrywają w tej metodzie trzy elementy: wzrokowy (wzory graficzne), słuchowy (piosenka) i motoryczne (wykonywanie ruchów zorganizowanych w czasie i przestrzeni, odtwarzanie wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki). Celem metody jest jednoczesne usprawnienie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, ...

  Czytaj więcej
 9. Zajęcia z chustą animacyjną Klanza

  Zabawa z chustą przybiera różne formy, zawsze jednak dostarcza wielu wrażeń przedszkolakom. Jest wykorzystana w sali lub w plenerze, podczas pracy z każdą grupą wiekową. Kolorowa chusta daje wiele możliwości i niezapomnianą zabawę dla dzieci. Zabawy ułatwiają wzajemne poznanie się, ...

  Czytaj więcej
 10. Codziennie Baśniowa Godzina

  Każde dziecko potrzebuje nieco wyciszenia i odpoczynku. Dlatego też w naszym przedszkolu codziennie organizowane jest poobiednie spotkanie z bajką, baśnią lub muzykoterapia. Bohaterowie bajek i baśni odbywają pełne przygód podróże, jeżdżą na smokach czy odkrywają skarby. Pozwala ...

  Czytaj więcej
 11. Mały odkrywca

  Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo – skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych przedszkolaka. I chociaż niektóre eksperymenty wydają się trudne, bo związane z dziedzinami, takimi jak fizyka ...

  Czytaj więcej
 12. Zabawy Paluszkowe

  Zabawy paluszkowe przyczyniają się do rozwijania orientacji w schemacie własnego ciała, która jest niezwykle ważną umiejętnością, przydatną w życiu codziennym. Ważne, aby już od najmłodszych lat rozwijać tę zdolność u dzieci, dlatego w trakcie zajęć dzieci nauczą się odróżniać prawą ...

  Czytaj więcej
 13. Opowieści Ruchowe

  Metoda opowieści ruchowej polega na tym, że nauczyciel, poprzez odpowiedni dobór tematu wymyślonego przez siebie opowiadania, działa na wyobraźnię dziecka skłaniając je do odtwarzania ruchem treści opowiadania. Opowieść jest tak sformułowana, aby jej obraz ruchowy odpowiada zasadzie ...

  Czytaj więcej
 14. Gimnastyka ekspresyjno – ruchowa

  Dzieci poznają nowe sposoby wyrażania siebie i swoich odczuć poprzez ruch własnego ciała zgodnie z rytmem muzyki lub własnej wyobraźni. Na zajęciach występuje tak pożądana integracja grupy, dzięki kontaktom między wszystkimi jej członkami, także między dziećmi bardziej lub mniej sprawnymi ...

  Czytaj więcej
 
Facebook IconYouTube Icon