Przedłużenie zasad bezpieczeństwa – 18 kwietnia

Drodzy rodzice, decyzją rządu żłobki i przedszkola – nadal są nieczynne do 18.04.2021 r.
Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
Od tego obostrzenia obowiązuje jednak jeden wyjątek. Opieka zostanie zorganizowana dla dzieci rodziców:
• zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, zatrudnionych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
• osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
• dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Pamiętajmy, że od sytuacji epidemicznej zależne są decyzje rządu związane z obostrzeniami. Nasze zachowanie ma nie tylko wpływ na własne zdrowie i życie, ale też może decydować o losie innych.
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Przedłużenie zasad bezpieczeństwa do 18 kwietnia”
Facebook IconYouTube Icon