Zajęcia rytmiczno – muzyczne.

Dziecko, które od najmłodszych lat jest umuzykalniane staje się wrażliwym i świadomym odbiorcą muzyki. Wprowadzenie instrumentów oraz tańca do zajęć rytmiczno – muzycznych sprawia, iż dzieci stają się wrażliwymi odbiorcami dźwięku i rytmu, które to wyzwalają w nich ekspresję i wyobraźnię muzyczną. Inscenizowane ruchem zajęcia muzyczne wpływają na prawidłowe kształtowanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej. Rozwijają spontaniczność i odwagę w wyrażaniu uczuć oraz emocji. Zajęcia te są znakomitą lekcją koncentracji i cierpliwości.

Facebook IconYouTube Icon