Zajęcia logopedyczne

Czas trwania grupowych zajęć logopedycznych wynosi 30 min.

Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

  • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy)
  • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej
  • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy
  • rozwijanie słuchu fonematycznego
  • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej
  • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi
  • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych
  • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek

 

Facebook IconYouTube Icon