Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Gimnastyka korekcyjna ma do spełnienia szereg celów. Najważniejsze z nich to skorygowanie istniejących zaburzeń ciała a także niedopuszczenie do powstania wady postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu. Prowadzone zajęcia gimnastyki korekcyjnej są specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Zajęcia te odbywają się w małych kilkuosobowych grupach. Uczęszczają na nie wszystkie dzieci w celu poprawienia ogólnej sprawności fizycznej.

Facebook IconYouTube Icon