Zajęcia artystyczne

Zajęcia artystyczne to układ zaprojektowanych działań dla dzieci przedszkolnych mający na celu rozwijanie i wyrównywanie poziomu analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej i sprawności manualnej. Podczas zajęć stosujemy min:

  • Ćwiczenia usprawniające manualnie (układanie z koralików, klocków, patyczków, z elementów mozaiki geometrycznej, malowanie, rysowanie, wydzieranie stemplowanie)
  •  Zabawy konstrukcyjne (układanki, budowanie z klocków)
  • Lepienie (ugniatanie plasteliny, wałkowanie, układanie na sylwetkę postaci ludzkiej, lepienie zwierząt, lepienie z masy solnej, toczenie kulek)
  • Ćwiczenia graficzne:
  1. kreślenie linii poziomych, pionowych (zachowanie prawidłowego kierunku) „po śladzie” i samodzielnie,

  2. kreślenie linii kolistych i falistych zamkniętych,

  3. łączenie liniami zaznaczonych punktów,

  4. obrysowywanie szablonów figur geometrycznych,

  5. pisanie pojedynczych elementów graficznych i literopodobnych,

  6. rysowanie szlaczków wg przedstawionego wzoru.
Facebook IconYouTube Icon