Zabawy Paluszkowe

Zabawy paluszkowe przyczyniają się do rozwijania orientacji w schemacie własnego ciała, która jest niezwykle ważną umiejętnością, przydatną w życiu codziennym. Ważne, aby już od najmłodszych lat rozwijać tę zdolność u dzieci, dlatego w trakcie zajęć dzieci nauczą się odróżniać prawą i lewą stronę ciała oraz wskazywać wraz z nazewnictwem części ciała.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:

 • dziecko rozwinie zdolności manualne
 • wzbogaci repertuar ruchów
 • pozna werbalne i pozawerbalne sposoby komunikowania się
 • udoskonali umiejętność wskazywania i nazywania części ciała
 • rozwinie umiejętność rozróżniania stron prawej i lewej
 • będzie miało możliwość nawiązania bliskiego kontaktu z osobą dorosłą
 • zaspokoi potrzebę bezpieczeństwa
 • u dziecka zostaną wyzwolone pozytywne reakcje
 • nastąpi wzrost pewności siebie i poczucia własnej wartości
 • napięcie mięśniowe zostanie zmniejszone
 • zostaną wzmocnione reakcje na wiersze, historyjki i piosenki poprzez gesty i ruch.
Facebook IconYouTube Icon