Karate

Zajęcia dostosowane są do możliwości fizycznych i psychicznych dzieci w wieku 2-6 lat. Karate jest jedną z najbardziej ogólnorozwojowych dyscyplin sportu wpływających na harmonijny rozwój ciała ludzkiego. Szczególny nacisk podczas zajęć kładziony jest na rozwój koordynacji ruchowej, co ma pozytywny wpływ na rozwój umysłowy dzieci. Drugim priorytetem jest profilaktyka wad postawy. Zajęcia prowadzone są w ciekawy i zabawowy sposób.

Facebook IconYouTube Icon